Jejím pořadatelem byl Spolek pro obnovu venkova pro Ústecký kraj. Záštitu nad ní měli ministr zemědělství Marian Jurečka, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč.

Dopoledne účastníci ještě stihli podle svého zájmu některou ze čtyř exkurzí do obcí na Litoměřicku a Úštěcku, Lovosicku, Podřipsku a Lounsku, kde se seznámili se zajímavostmi, úspěšnými podnikatelskými aktivitami a realizovanými projekty v oblasti rozvoje venkova.

Průvodci jim byli starostové Václav Tyl z Vědomic, Petr Liška z Malých Žernosek, Jaroslav Vlasák z Koštic, a Bohumír Jesenský, ředitel MAS České středohoří.

„Program rozvoje venkova ve druhém roce třetího kola je již dobře rozjetý. V příštím roce se například zaměříme na znevýhodněné oblasti, na což čeká řada farem a zemědělských a potravinářských subjektů, a společně se musíme zaměřit na nové programové období, abychom byli dobře připraveni a vše včas zvládli. Tuto konferenci hodnotím jako velmi povedenou," sdělil v závěru Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgány programu rozvoje venkova při Ministerstvu zemědělství.

VÍNO. Při páteční exkurzi přes dvacet účastníků konference Venkov 2016 navštívilo Zámecké vinařství Třebívlice, kde se seznámili s tradicí pěstování vinné révy v tomto regionu a měli možnost negustovat ze dvou vín. Zdroj: Deník/Karel Pech

Plenární zasedání přijalo závěry, s kterými bude seznámena vláda ČR a prostřednictví krajských spolků rozvoje venkova krajští hejtmani v celé ČR .

„Při sobotních patnácti kulatých stolech účastníci při diskuzích vybrali 58 doporučení, která je třeba realizovat ve prospěch rozvoje venkova. Pracovní skupina z nich vybrala 13 nejzásadnějších, která jsou důležitá pro zvýšení kvality života obyvatel na venkově. První tři reprezentují celek, je to rozšíření podporu obcí a spolků v Programu rozvoje venkova, tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost, centrum obecního života, podpora tradiční přirozené rodiny," uvedl Václav Bešta.

„Chtěl bych nejprve poděkovat Václavu Beštovi, starostovi městyse Brozany nad Ohří, předsedovi Spolku pro obnovu venkova v Ústeckém kraji, a celému kolektivu, který vedl, za výbornou organizaci konference. Přijali jsme třináctibodové doporučení, které není ničím nové, ale zdůrazňuje, že ho musíme neustále připomínat na odpovědných místech. Je to dokument, který říká, že venkov není hra, ale opravdový a poctivý život," zdůraznil na závěr Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR a současně prozradil, že příští konference Venkov 2017 se nejspíš uskuteční v Pardubickém kraji.