Umělci se při tvorbě inspirují starou levínskou keramikou a dílem akademického malíře Zdislava Hercíka. Tématem je i kamenná plastika ve zdejším kostele Levínský kocour, který se stal neoficiálním maskotem zdejší keramiky. Díky nadšené práci zdejších výtvarníků tradice levínské keramiky pomalu opět ožívá.

Vizí Magdalény Brožové a její kolegyně, malířky Ivany Švarcové, je přilákat do obce další tvůrce a založit tradici keramických jarmarků. Ten je možné navštívit už tuto sobotu a přímo na místě obdivovat práci keramické dílny a šikovnost účastníků sympozia.