Součástí projektu nazvaného Karel IV. – moudrý panovník a vinař je například snaha o obnovení historických vinic v královských městech po celých Čechách nebo speciální limitovaná Královská kolekce vín. Tu včera členové cechu představili v Hradu Litoměřice, kde významný panovník v minulosti sám pobýval.

„Jedná se o kolekci čtrnácti nejlepších českých vín. Vybírali jsme asi z třiceti. Podmínkou bylo, aby vína pocházela z královských měst, byla burgundská, tedy z odrůd dovezených Karlem IV., a aby vína bylo dostatek, abychom byli schopní pokrýt případnou poptávku," uvedl tajemník Cechu českých vinařů Stanislav Rudolfský.

Vína vybíralo osm odborných degustátorů.

Kolekce nakonec zahrnuje například Rulandské bílé z Litoměřic, Rulandské šedé z Mělníka, Rulandské modré z Kutné Hory, víno z Karlštejna, z Roudnice nad Labem či z Chrámců na Mostecku.

S výběrem se lze setkat na putovní výstavě, která kromě vín představí také artefakty Karla IV. – kopii fragmentu svatováclavské koruny, stříbrný glób a dvě stříbrné číše.

Zpestří ples
K ochutnání a ke koupi budou vína také na Plese přátel vína, který se v litoměřickém hradu uskuteční v sobotu 27. února. Akci mimo jiné zpestří i módní přehlídka ve stylu období vlády Karla IV.

„Výročí narození tohoto panovníka se v letošním roce prolíná každou naší akcí," prozradila ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice Anna Matulová.

„Například představení a vystoupení na tradičním velikonočním jarmarku budou tematicky souviset s Karlem IV. Pro děti jsme připravili papírové koruny, které si budou moct na akci samy vybarvit," zmínila drobnosti, které letošní výročí budou lidem připomínat, ředitelka Matulová.

Symbolicky propojit dobu Karla IV. se současností má také vysazování vinné révy v královských městech, které opět iniciuje Cech českých vinařů. Sázet se bude například 21. května v Chrámcích a 11. června v Roudnici. Další termíny budou přibývat.

Vysadí révu
„V roce 1358 vydal Karel IV. Priviliegium pro Prahu a následně pro všechna královská města České země. V nich přikazuje vysazovat vinice na všech k tomu příhodných, k poledni obrácených svazích. Vzhledem k tomu, že privilegia doposud nepozbyla platnosti, už v loňském roce cech oslovil představitele královských měst ke spolupráci při obnově královských vinohradů. Oživení historických vinic se v každém městě chystají pojmout jinak. Například v Hradci Králové plánují vysadit 400 hlav," doplnil Stanislav Rudolfský.

Připojit se podle něj mohou například i školy či veřejnost.

Rok Karla IV. na Hradě Litoměřice27. února – Ples přátel vína: jediný ples konaný v Hradu Litoměřice zpestří ochutnávka Královské kolekce vín a dobová módní přehlídka
19. března – Velikonoční jarmark řemesel a dovedností
duben – beseda s historikem Filipem Hrbkem, Kulinářský týden pokrmů Karla IV., Degustace burgundských vín
květen – kostýmované prohlídky města, přednáška historika Václava Dršky
4. června – Litoměřický hrozen
červenec, srpen – kostýmované prohlídky města
17. září – Vinobraní na Hradě
říjen – beseda s historikem Filipem Hrbkem
11. listopad – žehnání svatomartinským vínům
26. listopad – Adventní jarmark řemesel a dovedností
prosinec – slavnostní zakončení Roku Karla IV.