Na ty přišli a přijeli lidé ze širokého okolí. Například z Rýdeče dorazila skupina několika desítek dobově oblečených lidí.

Slavnost začala průvodem a pokračovala například několika koncerty. „Lidí je zhruba stejně jako v loňském roce. Nálada je opět velmi příjemná," sdělil jeden z přítomných „husitů".

V Třebušíně se konají Husitské slavnosti nejen v letošním roce, kdy si připomínáme 600 let od upálení Jana Husa. Třebušínští je slaví každoročně jako vzpomínku na dobu, kdy hrad Kalich nad obcí obývali husité.