Bourání pomníků nebo při nejlepším jejich přemisťování, stejně jako mazání či překrucování historických událostí, patří do českého koloritu. Naštěstí máme badatele, kteří se nebojí vypátrat, zachytit a zveřejnit fakta, jež nemusí být v souladu se současným politickým děním. Občas narazí na objekt, jehož historie nás zavede do málo publikovaných období.

Jeden takový nález byl v těchto dnech učiněn v Litoměřicích v parčíku před právě rekonstruovaným domem na Tyršově náměstí. Při zemních pracích dělníci obnažili ležící žulový sokl. Majitel domu Pavel Stranka, který se zajímá o historii města, po jeho otočení a očištění z poškozeného nápisu zjistil, že se jedná o podstavec pomníku německého básníka, dramatika a překladatele Josefa Emanuela Hilschera. Nápis praví, že pomník postavilo básníkovi, který se narodil 22. ledna 1806 v Litoměřicích a zemřel 2. listopadu 1837 v Miláně, rodné město Litoměřice. K bližší identifikaci si majitel pozval historika Oldřicha Doskočila, který má období 19. století v Litoměřicích probádané, ale stále naráží na nové indicie.

KOMPLETNÍ PODOBA busty J. E. Hilschera.Našel se sokl a nyní se bude pátrat po bustě, kterou si litoměřický Německý kulturní spolek objednal spolu s pamětní medailí u Karla Radniczky, profesora Vídeňské akademie. „Nacházíme se v polovině 19. století, kdy dochází ke zvýšení nevraživosti mezi českým a německým obyvatelstvem. To se víc než v kulturní oblasti projevuje na politické scéně.

Češi v té době měli svého patrona v K. H. Máchovi, Němci si k tomu znovu objevili básníka J. E. Hilschera. Přitom je zajímavé, že Němci vydali překlad Máje už v roce 1844, kdežto v češtině byl vydán až v roce 1862. Záměr oslavy Hilschera umírňovali svým soukmenovcům v Litoměřicích němečtí intelektuálové v Praze, přesto v roce 1863 k odhalení pomníku na jezuitských schodech došlo.

Přečkal zde obě světové války a pak záhadně zmizel. Osobně se domnívám, že to muselo být na začátku 50. let, protože zdokumentováno je, že v roce 1952 byla na toto místo postavena zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého, která původně stála na starém litoměřickém mostě. Už v roce 1947 byla u nově pojmenovaného divadla postavena socha K. H. Máchy, která byla přes válku ukryta v Bohušovicích nad Ohří.

Na informace, kdy byl Hilscherův pomník ze schodů odstraněn, jsem dosud nenarazil, stejné otazníky visí nad tím, jak se dostal k domu na Tyršově náměstí a zda vůbec byl ještě v celku," říká Oldřich Doskočil.

Bylo by pěkné, kdyby se bustu podařilo najít. Není to nemožné, stejné štěstí měl litoměřický historik, když objevil pamětní desku litoměřickému malíři a restaurátorovi Eberhardu Eysertovi. Při jedné návštěvě jeho bývalého ateliéru ji vyhrabal zpod vrstvy uhlí. Dnes už její kopie visí na umělcově domě.