Původní válcový jez je z roku 1937 a v roce 2013 prošel kompletní rekonstrukcí. Hlavním důvodem rekonstrukce byla ochrana životního prostředí. Jez se nachází v přírodní rezervaci Loužek. Zde žijí chránění živočichové (ryba vranka a mlži), které ohrožovalo vypuštění jezové zdrže, když se nestačili z obnažených částí břehu přemístit do zatopené části koryta. Jez bylo nutné zrekonstruovat právě kvůli těmto živočichům tak, aby nedocházelo k rychlému odtoku a snížení hladiny.

Na Litoměřicku měli zájemci možnost navštívit ještě prostory vodohospodářského dispečinku a vodohospodářských laboratoří na jezu v Terezíně. V rámci Dnů evropského dědictví prezentovalo Povodí Ohře mimo doksanský a terezínský jez ještě další vodní díla. Návštěvníci mohli zdarma zavítat do jinak nepřístupných prostor vodních děl Skalka, Březová a Fláje.

„Vodní díla byla zpřístupněna i ve vnitřních prostorách, k dispozici byl odborný výklad, kde se návštěvníci dozvěděli řadu informací o vodním díle samotném i o dalších aktivitách našeho podniku,“ sdělil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.