K dobrovolným kolegům obratem přijeli „profíci“ z Litoměřic. „Šlo o cvičení na osobu, která se vracela z cizokrajné země. Byl předpoklad, že bude nakažena nemocí. Z šetření vyplynulo, že to bude ebola,“ popsal velitel čety a zásahu profesionálních hasičů z Litoměřic Jiří Koš.

U křešické hasičárny se brzy sjely i všechny další složky IZS, s údajně nakaženým přišli do kontaktu policisté i záchranáři. Ti po zajištění životních funkcí povolali speciální tým z Ústí nad Labem.

Kdyby se jednalo o skutečnost a nikoli jen o cvičení, muže by nakonec transportovali na pražskou Bulovku. K tomu už sice nedošlo, ale vše ostatní, co bylo třeba udělat předtím, si lidé ze všech složek IZS vyzkoušeli. „Zajistili jsme dekontaminaci pacienta stejně jako těch, kteří s ním přišli do kontaktu,“ doplnil Koš.

Prvosledová posádka zdravotnické záchranné služby použila při kontaktu s pacientem ochranné prostředky, které má ve všech sanitách, tedy bílé obleky s rouškami. „Zároveň jsme informovali krajskou hygienickou stanici, která aktivovala biohazard tým,“ řekl lékař Jaroslav Halamka ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Odevzdali i zbraně

Záchranáři v Ústí do vozu naložili biovak, což je speciální přepravní prostředek pro pacienty, u nichž je podezření z vysoce nakažlivé nemoci. „Biovak zajišťuje, že se během transportu žádné biologické agens nedostane mimo vak či vozidlo,“ vylíčil Halamka. Hasiči pak pacienta v biovaku předali záchranářům a dekontaminovali veškerý materiál a osoby. Dekontaminací museli projít všichni včetně policistů, kteří museli záchranářům odevzdat i zbraně a výstroj. To, jak v takovém případě postupovat, se ujednotilo typovou činností, která vyšla teprve nedávno.

Podle instrukcí se mají zajistit zbraně do kontejneru nebo přenosného trezoru. „Ten se pak vloží do trojitého obalu, který mají hasiči. Zůstává na místě až do potvrzení nebo vyvrácení toho, jestli šlo, nebo nešlo o nákazu,“ připomněl Daniel Kafka z oddělení krizového řízení krajského ředitelství policie v Ústí.

Pokud by se nákaza potvrdila, zbraně by putovaly na Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, kde by se je pokusili dekontaminovat. „Pokud se to nepodaří, jsou stejně jako výstroj zlikvidovány a policisté musejí nafasovat novou výzbroj,“ doplnil Kafka.

Pro územní pracoviště litoměřické policie šlo o první podobné cvičení, které tu pamatují. Krajské ředitelství během posledních pěti let podobné cvičení podniklo, ale ještě před novými instrukcemi. „Bylo to podobné, jen jsme se neměli o co opřít při nakládání se zbraněmi a výstrojí, což se tenkrát ani necvičilo,“ dodal Kafka.

Akce prověřující koordinaci integrovaného záchranného systému se pořádají v celé zemi. „V minulém týdnu podobná proběhla na jihu Moravy. Je to věc, kterou je třeba trénovat,“ řekl Halamka s tím, že při cestování po světě můžou být zavlečeny vysoce nakažlivé exotické choroby i na naše území.