Uvidíte po dlouhé době plující opravdový vor, který je složený z dřeva, které bude po opracování použito na opravu krovů pod věží Kalich. Mistři tesaři z místní firmy Čenda ve čtvrtek připravovali soulodí a ladili poslední detaily plavby voru od zdymadel v Českých Kopistech do Litoměřic.

Na bezpečnost plavby dohlíží kromě zainteresovaných osob i Státní plavební správa. Podle zatím tajných informací, by měl od kormidla na radnici přeběhnout ke kormidlu na voru místostarosta města Karel Krejza.

Akce se koná u příležitosti 800 let od založení královského města Litoměřice. Vory se po doplutí na náplavku v Litoměřicích postupně naloží na nákladní automobil a budou převezeny na Mírové náměstí, kde se po oschnutí budou před zraky diváků postupně zpracovávat na trámy.