Podobně tomu bylo i v obci Lukavec na Lovosicku. Podle starosty obce Tomáše Šenfeldra se zúčastní akce několik desítek dobrovolníků z obce a uklízejí se lokality v okolí hřbitova a přemostění dálničního přivaděče a spojovací silnice z obce směrem k Lovochemii.

„Již hodinu po zahájení úklidu přetékal valník traktoru všelijakou veteší, kterou místo, aby lidi hodili do popelnice a nebo do sběrného dvora vyhazují v okolí vesnice. Počítám, že ještě jeden až dva valníky do odpoledne naplníme," říká starosta obce, který se do úklidu aktivně zapojil.