„Na dětském dnu se spolu s obcí podílejí hasiči a TJ Slovan, ale také parta tatínků a maminek, kteří jsou ochotni něco udělat pro děti, aniž by museli být někde organizováni. Letos slavnost zpestří i hasiči z Velvar a armáda s technikou. Burácení připravuje podobně nadšená parta s malými traktory, sekačkami a další zahradní technikou. Ze srazu se všichni vydají na spanilou jízdu obcí a po návratu se společně s ostatními občany pobaví. Další příležitostí pro pohybu milovné obyvatele může být zapojení do aktivit v Sokolu, který nám pomáhají založit sokolové v Roudnici nad Labem a Mšeném lázních," říká starosta obce Zdeněk Antoš.

Hornobeřkovičtí však mají i starosti. Na větší investování si musí počkat, než dokončí přístupovou komunikaci k nové lokalitě s rodinnými domky, kterou hradí z rozpočtu. Obci příliš krásy nedělají opuštěné objekty, které mají být v restituci vráceny Vyšehradské kapitule. Bývalý pivovar, založený v roce 1749, je z velké části už v troskách, kdysi se na jeho zbourání už chystal demoliční výměr. Zachránil ho na štítu zachovalý znak s letopočtem a možná i pamětní deska na vedlejším objektu, která připomíná, že se tu narodila v roce 1850 operní pěvkyně Klementina Kalašová, žačka hry na klavír u Bedřicha Smetany.

„Před časem se musel z bezpečnostních důvodů zbourat u objektu komín. Pivovar nevyráběl už hodně let, v roce 1942 byl zrušen a jeho technické vybavení převezeno do roudnického pivovaru. Zachovalá je sousední sýpka. V bývalém statku na protější straně lze zrekonstruovat a využít několik budov. Převedení se táhne a je docela možné, že ho kapitula pošle k soudu. V řešení a převedení na obec je bývalý hřbitov Psychiatrické nemocnice, kde byli pohřbíváni zemřelí pacienti nebo na konci války zde léčení němečtí vojáci. I ten je v zanedbaném stavu," vysvětluje starosta.