Vzpomínkový akt, který doprovázela čestná stráž litoměřických skautů a vystoupení pěveckého sboru Cantica Bohemica, byl zahájen u bronzové trikolory zdobící fasádu jedné z dominantních budov Mírového náměstí. Zde zazněly i projevy místostarosty Litoměřic Petra Panaše, poslance Parlamentu ČR Karla Krejzy, bývalého disidenta a hybatele litoměřických událostí Zdeňka Bárty a vysokoškolského pedagoga Martina Šimsy.