Bylo však jen nepatrné, pro nic netušícího náhodného pozorovatele noční oblohy dokonce snadno přehlédnutelné.

„Krátce před desátou hodinou jsem viděl, jak na Měsíc dopadá
svrchu jakýsi stín. Pak to vypadalo, jako by si Měsíc nasadil na hlavu klobouk, pěkně na stranu," řekl Petr, který se rozhodl zatmění Měsíce pozorovat z polí nad Litoměřicemi.

Zatmění Měsíce bylo částečné. Z České republiky jej bylo možné sledovat 
v době od 21:54 do 22:07 hodin. Stín planety Země přikryl vrchní část Měsíce jen na 20 minut. Pro astronomy však bylo zatmění velkým přínosem. Měli totiž jedinečnou příležitost pozorovat vlastnosti okraje zemského stínu.

Ten  není ostrý a mění se 
v závislosti na lokálních podmínkách v zemské atmosféře nebo například na sluneční aktivitě. „Při tak malém procentu zatmění je velmi nejisté, do jaké míry bude zemský stín zasahovat přes okraj Měsíce a zda jej vůbec bude možné pozorovat," vysvětlil 
v Expresních astronomických informacích astronom Petr Horálek.