Scénář bitvy navazoval na děj loňského ročníku a diváky přenesl do konce 15. století a války mezi Burgunďany a Švýcary, do které se cestami osudu dostal i opat kláštera v bouřlivém burgundském pohraničí, který si lámal hlavu s tím, jak uchránit chrámový poklad v této těžké válečné době.

Návštěvníci se mohli těšit nejen z bitvy, která proběhla dvakrát během jednoho dne, ale také na doprovodný program v podobě středověké hudby, tanců, ukázky některých řemesel či ukázky výcviku švýcarské pěchoty pozdního středověku.

„Během celé akce klademe důraz na maximální dobovou věrnost zbraní, zbrojí i vybavení tábora. Návštěvníci se tak doslova ocitnou ve vojenském táboře v takové podobě, v jaké opravdu v 15. století byl,“ vysvětlil Miloš Kadleček z pořádajícího praporce Rattenschwnaz. V průběhu celého dne rovněž bylo k dispozici tržiště s rozličným zbožím. „Pro dětské návštěvníky jsme připravili stezku, na které mohly děti plnit rozličné úkoly a na konci je pak čekalo pasování na rytíře,“ dodává Kadleček.