„Žijeme v krásném městě, kde se kříže obnovují, uctívají a vztyčují, nikoli kácejí,“ pochvaloval si biskup litoměřické diecéze Jan Baxant. Lidský kruh okolo něho, generálního vikáře Martina Davídka a probošta litoměřické kapituly Jiřího Hladíka se pomodlil za zemřelé na speciální dušičkové pobožnosti a pak se vydal k biskupské hrobce. V horní, novější části hřbitova se mezitím hemžili pozůstalí, pokládající na hroby svých drahých kytice a zapálené svíce.