Davy navštívily v neděli 23. prosince už 22. ročník benefiční akce pro Hospic sv. Štěpána Živý betlém. Dlouhý průvod se zvířátky z Adélčina dvorečka se řadil u Divadla K. H. Máchy a přes Mírové náměstí dorazil až k Dómu. 

Pořadatelé připomněli, že kromě peněz, kterými můžou přispět zařízení paliativní péče lidé přímo na místě, podporují ho další už týdny prostřednictvím speciální internetové vánoční sbírky Rozsviťme hvězdu pro hospic na adrese www.hvezda.prohospic.cz. Vybralo se zatím přes 330 tisíc korun. 

„Moc vám děkuju, že nám pomáháte,“ řekla lidem ředitelka hospice Monika Marková. „Hospic dělá v Litoměřicích hodně akcí a vybere hodně, ale pořád je to tak akorát, abychom zvládli naše služby ufinancovat. A chceme to dělat dobře, nechceme z toho slevovat. A za to, že to můžeme dělat dobře, vděčíme vaší přízni,“ dodala Marková. 

Děti pro děti pak zahrály živou scénu z Betléma doprovázenou zpěvem koled. Na speciálním stanovišti pak další mladé povozili na hřbetu velbloudi, podával se svařák i čaj a lidé si mohli domů odnést betlémské světlo, které nedávno vyzvedli litoměřičtí skauti na dolním nádraží. 

Biskup Jan Baxant na závěr akce poprosil lidi, aby vzpomněli i na rodiny těch, kdo zahynuli při důlním neštěstí na Karvinsku a při tsunami v Indonésii.