V pátek odborníci odkryli zbytky pohřebiště, které se na jižní straně náměstí v minulosti nacházelo. Zatím narazili na pět koster dětí i dospělých jedinců. Práci archeologů sledovaly davy lidí.

„Dosud nejdůležitější je kostra ženy. Má u sebe dvě esovité záušnice, které jsou plátované stříbrem. Podle nich můžeme její hrob celkem bezpečně datovat do 13. století," popsal nálezy archeolog Oblastního muzea v Litoměřicích Oldřich Kotyza.

Leží na prknech, jedna kostra v rakvi
Mezi ostatními hroby jsou hroby dětí i dospělých. Kostry většinou leží na prknech, jeden jedinec je dokonce pochovaný v rakvi. Pozůstatky lidských těl se podle Kotyzy nyní musejí z výkopu vyzdvihnout, poté se zakonzervují a předají antropoložce z Ústavu archeologické památkové péče v Mostě.

„Ta zjistí nejen jejich stáří, to znamená, kdy ti lidé zemřeli, ale pokud se podaří podle změn na kostře i to, jakými trpěli chorobami," doplnil Kotyza, který na výkopové práce dohlíží od počátku.

Nálezy v místě čekal a nelze vyloučit, že nebudou následovat další. „V roce 2002 jsme tady dělali výzkum v souvislosti s elektropřípojkami a přípojkami vody ke stánkům na náměstí. Tehdy jsme tu objevili patnáct hrobů," připomněl.

Výkopové práce Plánovaná rekonstrukce vodovodu a plynovodu na Mírovém náměstí začala 1. června. V těchto dnech se práce týkají jižní strany náměstí, postupně budou přesouvány k muzeu a ke Komerční bance. Město záměr firem SVS a RWE nemohlo zakázat, i když si je prý radnice vědoma, že probíhá v hlavní turistické sezoně. Plynovod ale musí projít opravami mimo topnou sezonu. Aby práce trvaly co nejkratší dobu, firmy se dohodly na společném termínu. Hotovo má být do vinobraní.

Vedle zbytků pohřebiště archeologové nyní ovšem učinili i další zajímavé objevy. „Našli jsme například starší souvrství a odpadní jámy, které jsou předběžně datovány do 10. století. A dále úrovně komunikací od 13. do 15. století. To je pro nás velice důležité zjištění, především ta úroveň 13. století, ve kterém bylo zakládáno město, což je nějakých 1,2 metru pod povrchem," vysvětlil archeolog Kotyza.