Na cestě, která se obnovuje v rámci pozemkové úpravy, se sešlo několik set lidí, mezi nimi na 20 patronů, mezi kterými byli například manželé Gabriela a Petr Koukalovi a řada vědeckých kapacit a politiků. „Já jsem v životě žádný strom nevysadil, je to pro mě premiéra a jsem rád, že se to může stát právě při letošním významném roce. Je mi ctí, že jsem se mohl stát jedním z patronů této smysluplné akce,“ uvedl zpěvák Miroslav Paleček.

Všichni svou účastí a aktivním zapojením do výsadby symbolizovali svůj zájem o udržení svobody a demokracie ve své vlasti. Lipová Alej svobody se stala tečkou za kampaní Stromy svobody vyhlášené Nadací Přátelství k oslavám 100 let od založení Československa. K uskutečnění přispělo na 60 firem a spolků a 20 patronů.

Závazek následné péče o stromořadí převzala obec Mnetěš s odborným dohledem České zemědělské univerzity. Alej nebude jen symbolem, ale bude mít v budoucnu také praktický význam, zvýší ochranu krajiny proti větrné erozi a přírodní biodiverzitu vytvářením úkrytu a stanovišť pro zvěř a hmyz a kolem ní je naplánována nová turistická trasa.