Městu s rozpočtem 43 milionů korun hrozí osmi milionová pokuta. Část dotací bude možná vracet kvůli špatnému postupu při výběrovém řízení na rekonstrukci úštěckého hradu. Problémová zakázka budí  
u vedení města i kontrolorů podezření.

„Příjemce dotace zúžil okruh zájemců o veřejnou zakázku pouze na jím vyzvané zájemce. Tím omezil počet možných uchazečů. Mohl tak podstatně ovlivnit výběr 
nejvhodnější nabídky. Dne 
8. června 2007 uzavřel smlouvu o dílo s takto vybraným uchazečem Tomášem Hlaváčkem," stojí ve zprávě finančního úřadu. „Zadavatel porušil zásadu rovného zachá-zení a zásadu zákazu diskriminace," zhodnotil Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

V době vyhlášení problémového výběrového řízení byl starostou města Bohumír Jasanský. Tomu měl vítěz řízení Tomáš Hlaváček ve stejném roce opravovat jeho nemovitost. Zda šlo o účelovou manipulaci s výběrovým řízením, zatím nikdo nešetří.

„O tom nic nevím. Kvůli tomuto problému mne nikdo nekontaktoval. Vím, že se tam řešila nějaká chyba, o tom nás pan starosta informoval, ale myslím, že je to ještě předčasné," reagoval bývalý starosta Bohumír Jasanský.

O co jde?
Při kontrole dotací na Městský hrad Úštěk zjistil finanční úřad porušení rozpočtové kázně. Město totiž při výběrovém řízení na stavební práce zúžilo okruh zájemců o veřejnou zakázku pouze na jím vyzvané zájemce. Porušilo tak zákaz diskriminace. Dotace poskytl Národní fond 
v rámci tzv. Norských fondů.

Výběrového řízení na rekonstrukci Městského hradu Úštěk se účastnilo pouze pět
firem, které oslovilo přímo město.

„Žádný z dalších potencionálních zájemců, kteří se o zahájení zadávacího řízení dozvěděli z úřední desky města, nabídku nepodal. Podmínkou řízení totiž bylo, že se jej mohli účastnit pouze uchazeči, kteří byli zadavatelem k účasti vyzváni. Nečinnost dalších zájemců je tedy zcela logická, protože nevyzvaní zájemci by nesplňovali podmínku zadávacího řízení a jejich případná nabídka by byla neúspěšná," vysvětlila předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně Zuzana Bystřická.

Ta potvrdila předchozí rozhodnutí o pokutě ve výši sto tisíc korun, kterou má Úštěk uhradit za spáchání správního deliktu porušení zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení. Tuto finanční částku musí město uhradit bezpodmínečně.

„Zprvu nám hrozilo vrácení 16 milionů dotace, teď to vypadá na osm milionů. Zatím jsme vyvázli s pokutou sto tisíc Kč, ale bez ztráty kytičky 
se neobejdeme," konstatoval současný starosta Úštěku Pavel Kundrát. Avšak i v případě, že odvolání proti osmi milionům bude úspěšné, zaplatí město nejméně čtvrtinu z požadované částky.

Při neúspěchu odvolání se bude město zabývat odpovědností za problémové výběrové řízení. Vzhledem k napjatému rozpočtu by si totiž Úštěk musel vzít na splátku pokuty finanční úvěr.