Finanční podporu na sanaci části starých důlních chodeb a jejich zpřístupnění veřejnosti, odhadem stovky milionů korun, chce město získat v zahraničí. První verzi filmu dostanou ministři dopravy zemí Evropské unie, kteří se v Litoměřicích v dubnu sejdou na neformálním jednání.

Filmaře jistili záchranáři
„Jdeme do podzemí hledat zbytky továrny, ve které se za 2. světové války vyráběly motory do tanků. Film má představit reálie doby – jaká byla situace, proč se Němci rozhodli pro zavedení výroby do podzemí, proč si vybrali právě toto místo a co se tam odehrávalo – včetně archivních materiálů,“ říká režisér filmu a kameraman David Cysař.

„Chceme tu natočit pouze určité sugestivní, zajímavé záběry, které by měly atmosféru filmu podpořit,“ naznačil před vstupem do podzemí.

Filmový štáb spolu s týmem mosteckých báňských záchranářů a zaměstnanci Úložiště radioaktivních odpadů Richard museli projít zhruba půldruhého kilometru chodeb, než se dostali z části provozovaného úložiště nízkoaktivního radioaktivního odpadu přes místo bývalé nacistické kantýny až do tzv. sloupové síně – prostoru starých důlních chodeb, které jsou přístupné pouze z úložiště.

Ve sloupové síni pak sloužil mši za válečné oběti, které na rozsáhlém stavebním projektu továrny pracovali, Martin Davídek, osobní sekretář a ceremonář litoměřického biskupa.

V připravovaném dokumentárním filmu, zatím pracovně nazvaném Richard, nebudou chybět záběry archivních materiálů, fotografií a záznamů, které filmový štáb pořídil v pondělí v Památníku Terezín. Podle Davida Cysaře bude ještě nutné dotočit některé exteriéry včetně leteckých záběrů.

Jak uvedl Kamil Soukup, vedoucí oddělení cestovního ruchu Městského úřadu v Litoměřicích, film má být dokončen do konce března. Město za něj zaplatí necelých 300 tisíc korun. „Z prostředků našeho oddělení, které jsme v loňském roce ušetřili,“ dodal Soukup.

Součástí dokumentu zřejmě budou i animace, které možnou podobu muzea nastíní a z nichž by bylo patrné, jak by mohly zpřístupněné části starých důlních chodeb v Richardu I. vypadat.

Po válce projevilo o podzemní prostory zájem několik místních podniků a institucí, z nichž nejvýznamnější byl Památník v Terezíně, k sanaci prostor a jejich dalšímu využití ale nedošlo. V současné době je v Richardu II. a části Richardu I. umístěno úložiště radioaktivního odpadu, většina ostatních štol v části Richard I. a III. chátrá a postupně se hroutí. Z tohoto důvodu není objekt od roku 2002 pro veřejnost přístupný.