V uplynulém týdnu se dokončovaly armovací a bednicí práce na mostovce klenoucí se přes železniční trať. Dokončovalo se armování příčných prahů a železobetonové zpřažené desky, na kterou stavbaři začnou hned ráno pokládat beton. Následovat bude položení přechodového klínu.

„Na něm bude pracovat stroj pro zajištění předepnutí nosníku. Beton zraje minimálně dva týdny, aby se zajistila jeho požadovaná kvalita. Počítám, že do konce měsíce se už budeme moci dostat těžkou technikou na most a provádět další potřebné práce, jako úklid materiálu z původní vozovky. Následně se začnou pokládat vyrovnávací betony, na některých místech i asfalty. Opravou projde rovněž kanalizace," vysvětluje stavbyvedoucí Petr Bezruč.

Včera se na želetické straně jeřábem přemisťovaly obytné a skladovací buňky zázemí stavby. Zpřístupnil se tak terén k opěrným zdím. Pro první opěru je již v bednění hotový beton, na něm stavbaři vytvářejí podle požadavku architektů reliéf s patinou, která vytvoří dojem, že jsou opěry zhotovené z desek.

V horní části násypu mezi inundačními mosty se už chystá středová kanalizace. Po obou stranách vynikají podélné gabionové stěny. Na ně přijde položit zábradlí, po stranách se naveze zemina a v konečné fázi dojde k zatravnění. Hotové jsou rovněž betonové patky, které stojí na pilotech vrtaných do hloubky 12 metrů.

„U hlavního inundačního mostu jsme původně chtěli vrtat 120 milimetrové piloty, ale narazili jsme v podloží na původní základy, které bychom těžko provrtali. Navíc práce komplikovala vyvěrající voda. Museli jsme změnit technologii a přejít na vrtání mikropilot, což je o dost pracnější. Místo 7 velkých pilotů jsme na jedné straně vyvrtali 40 a na druhé 34 mikropilot. Tyto práce nás mírně zpozdily, ale skluz už jsme dohnali," dodal stavbyvedoucí.