Té šéfuje Růžena Kavková. Obě charity patří pod Biskupství litoměřické.

Naopak město je ve sporu zainteresováno kvůli vlastnictví objektu Domova pro seniory na Dómském pahorku, jehož provoz díky uzavřené koncesní smlouvě už tři roky zařizuje Farní charita. Domov je dlouhodobě bez vedoucího, Broumská před časem pověřila jeho řízením ekonomku Taťánu Novákovou.

Broumskou podle zdroje Deníku měl odvolat litoměřický biskup Jan Baxant, který je tento týden v Římě. Redakci se s ním nepodařilo spojit.
O důvodech vyhroceného sporu lze zatím jen spekulovat. Broumská Deníku minulý týden řekla: „Napsala jsem ho (dopis) z toho důvodu, že náš zřizovatel (biskup) se dohodl se starostou města (Ladislavem Chlupáčem) a já jsem poslechla našeho zřizovatele."

Bývalá ředitelka Farní charity totiž litoměřické  radnici v minulých dnech napsala dopis, ve kterém žádá o předčasné ukončení koncesní smlouvy mezi městem a Farní charitou na provozování Domova. Městští radní mezitím ustanovili pracovní komisi pro přechod provozu Domova z Farní charity na někoho jiného.