Ocenění za mimořádný přínos v ochraně přírody a životního prostředí mu udělil děkan Vladimír Bejček při Dni Země 25. dubna. Součástí oslav byla
projekce dokumentárního filmu režiséra Jana Svatoše Archa světel a stínů doplněná doprovodnou výstavou fotografií.