Do domácností lidí se snaží dostat podle slov mluvčí SčVK Iveta Kardianové pod záminkou kontroly přípojek, vodoměrů a odečtů. Společnost upozorňuje zákazníky, že se nejedná o zaměstnance vodovodů a kanalizací. „Vzhledem ke zkušenostem z minulých let se podvodníci objeví v jednom městě a následující den se přesunou o několik kilometrů dál, proto nabádáme zejména starší obyvatele Ústeckého i Libereckého kraje k obezřetnosti,“ uvedla Iveta Kardianová.

Zaměstnanci SčVK a Severočeská servisní a.s. se podle ní prokazují průkazem, který má velikost běžné čipové karty, a kromě názvu společnosti a jména zaměstnance je na něm i osobní číslo zaměstnance a fotografie. Průkaz bez těchto znaků není průkazem zaměstnance.

Úpravna vody Píšťany na Litoměřicku
Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod, v ČR vyčistíme 78 %

V uplynulých letech došlo několikrát k výskytu "falešných pracovníků vodáren" na různých místech regionu. Pod záminkou vrácení peněz za stočné byli okradeni důchodci. „Nevěřte návštěvám domácností, které se vydávají za zaměstnance vodáren a požadujte prokázání jejich totožnosti pracovním průkazem. V případě jakýchkoliv nejasností si lze informace o zaměstnancích společnosti ověřit na zákaznické lince 601 267 267 nebo 840 111 111,“ dodává Iveta Kardianová.

(ks)