Přispět dětem do charitních pokladniček se tady lidé bát nemusí, protože žádní falešní koledníci, jací se objevili například v Brně, se na Litoměřicku nepohybují.

„Tři krále lidé mohou snadno poznat. Naši koledníci chodí vždy tři v doprovodu jedné nebo dvou dospělých osob. Ty mají u sebe průkaz vedoucího skupinky koledníků. Každá průkazka má číslo, je na ní jméno, příjmení a další údaje a také razítko diecézní charity. Stejné číslo jako na průkazu je i na kasičce. Ta je zapečetěná a označená razítkem městského úřadu,“ iformovala Hana Priehodová, asistentka Tříkrálové sbírky Farní charity Litoměřice.

Průkazy musí mít také koledníci Diecézní charity Litoměřice (na snímku) a králové z dalších farních charit.