Stala se tak první fairtradeovou školou v prvním Fairtradeovém městě v republice. Co „Fair Trade“ obnáší, co pro veřejnost znamená a proč je dobré jej pomáhat šířit, vysvětlila koordinátorka projektu Iveta Dragoňová (I.D.) a ředitel školy Karel Kynzl (K.K).

Jak se odlišuje výuka zaměřená na Fairtrade od běžné výuky, a proč je dobré se Fairtradu věnovat?

I.D.: Výuka v rámci Fairtrade zahrnuje v podstatě všechna globální témata, která k životu patří. Všechny společenské vazby, které souvisí s globálním světem, jsou v zahraniční výuce neodmyslitelnou součástí. Myslím, že i naši žáci si zaslouží dozvědět se, jak si žijí jejich vrstevníci na druhém konci světa. Myšlenka zároveň v dětech rozvíjí jakýsi altruismus, solidaritu. Žáci se dozvídají, jakým způsobem mohou znevýhodněným dětem pomoci. A musím říci, že děti skutečně pomáhat chtějí a pomáhají i mimo školu.

Co obnáší splnění podmínek pro získání titulu Fairtrade?

I.D.: Zásadním krokem je promítnutí globálních rozvojových témat do výuky, aby se žáci prvních i druhých stupňů dozvěděli o okolním světě. Pedagogové následně spolupracují, vymýšlejí a realizují různá témata a projektové dny. Například v minulém roce jsme uskutečnili Africký den, kde jsme dětem i jejich rodinám přibližovali kulturu Afriky a podpořili Fairtrade. Další podmínkou je možnost zakoupení fairtradových výrobků ve škole. Žáci si mohou vybrat, zda si v kiosku koupí běžný či faitradový výrobek, kterým pomohou podpořit rozvojovou zemi. Škola si musí také ze svých žáků a pedagofů založit řídící skupinu, která se o propagaci Fairtradu stará. Škola navíc propagaci Fairtradu deklaruje.

Myslíte si, že to má smysl pro více škol?

I.D.: Určitě. Rádi bychom byli inspirací i pomocnou rukou pro další školy. Fairtrade zpestří výuku a rozvíjí v dětech solidaritu. A to smysl má. Naše děti například vyrobily a prodávaly vlastní výrobky výtěžek pak putoval do Keni na vodní nádrže tamní školy.

V jakém smyslu Fairtrade výuku zpestří?

K.K.: Většinou pracujeme na dlouhodobějších projektech na nich se podílí celá škola. Výuku přizpůsobujeme tak, aby se probíraná témata dala využít ve všech předmětech a žáci tak mohli své vědomosti uplatňovat všude, učili se využít to, co se naučili. Děti také přispívají svými myšlenkami, které prezentují tak, aby s nimi pracovaly i v běžném životě.

Proč si myslíte, že je dobré podporovat Fairtrade?

I.D.: V dnešní době je to téměř společenská odpovědnost, která by se měla pěstovat od mateřské školy. Fairtradem přispívám na něco dobrého. Pomáhám tomu, kdo je daleko a pomoc potřebuje.

K.K.: V naší společnosti toto trochu chybí myslet na druhé. Dnešní děti nemají takové spojení se světem, jaké jsme mívali my. Rádi bychom našich v žácích pěstovali schopnost solidarity a pocit zodpovědnosti, který je součástí každého slušného člověka.