„Není vidět do ostřejších zatáček. Řidič musí hodně zpomalit. Výhledové poměry u neposekaných zatáček jsou mnohem horší než za opačného stavu," konstatoval Pechout, který dále upozornil. „Není vidět na přebíhající zvěř přes silnici, která také způsobuje dopravní nehody."

Silničáři kritiku odmítli, že by na začátku prázdnin byla u krajnic silnic přerostlá tráva. „Na začátku července to posekáno bylo," řekl Alexandr Zdražil z litoměřické Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Jiného názoru ale je Milan Lisec, který 7. července vyfotografoval přes deset míst na silnicích Roudnicka. „Strouhy jsou tak zarostlé, že není přes ně nikam vidět a je to opravdu nebezpečné. Vybíhající zvěř a nepřehlednost díky třímetrovým hradbám z vegetace může ohrozit životy. Navíc zde rostoucí bolehlav plamatý je jedovatá rostlina," konstatoval a dodal. „Strouhy ještě letos posekány nebyly a není to jen u jedné silnice, ale u všech na jihu Podřipska. Zajímavé, že na sever od Roudnice je posekáno a opraveno."

Podle Zdražila z SÚS silničáři poprvé sekali na přelomu května a června. „Potom byly povodně a na sekání trávy jsme neměli kapacitu. Dále máme od 8. července nařízenou celozávodní dovolenou, takže v současnosti je ve službě pár lidí. Ale sekáme i nyní. Tento týden máme v terénu dva stroje. Navíc ještě do konce července vyjedeme opět sekat. Od příštího týdne začínáme provádět druhé sekání. Možná ještě bude třetí," sdělil vedoucí provozu litoměřických silničářů.