Sbohem! Litoměřičané se loučí s neoblíbenými botičkami. Chybět budou asi málokomu. Zvlášť, když městská policie hodlá přestupky v parkování řešit formou výzvy, na základě které se řidič dostaví na služebnu v čase, který mu bude vyhovovat.

Zámky na kola automobilů hříšníků, kteří spáchali přestupek při parkování, začali litoměřičtí strážníci používat před více než 20 lety. Ročně „obuli“ 1200 automobilů, což vždy znamenalo minimálně dvoukilometrový výjezd dvoučlenné posádky k místu spáchaného přestupku, kde pracovník technických služeb na pokyn strážníka botičku na kolo obul a poté ji zase sejmul.

Nyní však už lidé nebudou svědky rituálu, který byl velmi často spojován s výmluvami a handrkováním. Strážníci totiž začali řešit přestupky výzvou k vyřízení události přímo na služebně. Tento způsob je pro řidiče komfortnější, což bylo také důvodem, proč město ke změně přistoupilo. „Jde o nestresující formu řešení. Lidé díky ní nemusejí mít obavu, že budou ztrácet čas čekáním na přivolanou hlídku,“ vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč.

„My máme přestupek zdokumentovaný a na služebně řidiči ukážeme, že ho skutečně spáchal. Zámky ale likvidovat nebudeme. Mohou totiž vzniknout situace, kdy nelze přestupek věrohodně zdokumentovat, pak přijde na řadu opět botička,“ dodal velitel městské policie Ivan Králik.

Nejpozději do 14 dnů

Po spáchání dopravního přestupku je řidič povinen dostavit se na služebnu městské policie nejpozději do 14 dnů, není tedy nutné řešit záležitost přímo na ulici. Zvýšení administrativní zátěže se však strážníci neobávají. Botičku totiž mnohdy na místě pouze odstranili a přestupkem se dále zabývali až na stanici v následujících dnech. Změna se nedotkne výše pokuty, ta zůstává stejná, a to v průměru 300 až 500 korun. Pokuta za nesprávné parkování se může výrazně zvýšit při správním řízení a ještě hůř na tom může být řidič, který botičku sejme sám, poškodí ji nebo dokonce odcizí, v takovém případě se přestupek mění na trestný čin.

Litoměřice nejsou v tomto ohledu zdaleka první. „Od botiček jsme odstoupili před zhruba 15 lety. Za rychlejší a účinnější považujeme vystavování výzvy k zaplacení. Pokud ji řidič v termínu neuposlechne, následuje předání přestupku na odbor dopravy, který ho řeší v rámci správního řízení, a to si většina řidičů rozmyslí,“ uvedl velitel městské policie v Roudnici Martin Müller.

Ministerstvo vnitra už před lety zvažovalo, že tento neefektivní nástroj zruší, ale nakonec se návrh dostal jen k připomínkovému řízení.

Policejní botičky byly vynalezeny v USA už v roce 1944. Dnes jsou ale i tam přežitkem, někde je nahrazuje tzv. korýš, což jsou desky, které hlídka nechá přisát na čelní sklo vozu.