Investorem je provozovatel tuzemské energetické soustavy, společnost ČEPS. Jak přiblížil její mluvčí Lukáš Hrabal, jde o zdvojení vedení 400 kV V450 mezi zmíněnými rozvodnami, které posílí spolehlivost přenosu elektrické energie v severozápadních Čechách a zvýší bezpečnost přenosu elektřiny v celé republice.

„V rámci akce bude postaveno 208 nových stožárů typu Dunaj. Dojde také k instalaci nových fázových vodičů, zemnicích lan a izolátorových závěsů. Výstavba se plně uskuteční ve stávající trase vedení na úseku o délce 71 kilometrů,“ popsal Hrabal.

Nové vedení má být do provozu uvedeno letos na podzim. Výstavba si vyžádá investici v rozsahu přibližně dvě miliardy korun.