Jak přiblížil produktový manažer firmy Jan Švarc, energetické řetězy přenášejí energii a signály z pevné do pohyblivé části mostu, která se při průjezdu lodí musí zvedat. „Pro most jsme dodávali kompletní energetický řetěz o délce přes osm a půl metru, včetně kabelů a vodícího žlabu. Celková délka třiceti kabelů v energetickém řetězu dosahuje sedmi set metrů,“ vylíčil Švarc.

Původní historický most, který je s celou plavební komorou technickou památkou, stavbaři v průběhu dvou let rozebrali a následně jej vrátili, ale již v kovové konstrukci, která umožňuje zvedání mostu.

Hydraulické válce, kterými je most osazen, zvedají zhruba 100 tun konstrukce a 300 tun kamene do výšky pěti metrů. Díky tomu mohou pod mostem proplouvat lodě o výšce až sedmi metrů. Památka tak vyhoví i nárokům pro plavbu nejmodernějších lodí směřujících po Vltavě do Prahy. Zvedání mostu je řízeno centrálně počítačem a je tak plně automatizované.

close Ojedinělé, počítačem řízené technické řešení na historickém zvedacím kamenném mostě v Hoříně přes Labe z roku 1905 umožňují také energetické řetězy dodané litoměřickou společností Hennlich. info Zdroj: se souhlasem společnosti Hennlich zoom_in Ojedinělé, počítačem řízené technické řešení na historickém zvedacím kamenném mostě v Hoříně z roku 1905 umožňují také energetické řetězy dodané litoměřickou společností Hennlich.

Funguje to tak, že kapitán lodě, pro jejíž proplutí nestačí výška spuštěného mostu, požádá obsluhu zdymadla o zdvih mostu, která stiskem tlačítka na počítači dá povel řídicímu systému.

„Divize Lin-Tech společnosti Hennlich, se kromě dodávek energetických řetězů zabývá také navrhováním a dodávkami lineárních vedení a lineárních jednotek, kluzných pouzder nebo pneumatických prvků. Nejnověji se zabývá také automatizací výroby v podobě dodávek projektů s kolaborativními roboty Hanwha nebo 3D tiskem,“ popsal široký záběr mluvčí Hennlichu Martin Jonáš.