V ČR je aktuálně registrováno přes 2 000 elektromobilů, samotné město Litoměřice má pro úředníky flotilu deseti takových aut. Nejspíš další desítky lidí ve městě mají soukromé elektromobily.

„Provoz dopravních prostředků na elektrický pohon se stává stále dostupnější alternativou k vozidlům se spalovacím motorem,“ těší starostu Litoměřic Ladislava Chlupáče proto, že výsledkem toho je zlepšování kvality života obyvatel vystavených snížené hladině hluku, prašnosti a emisí.