Náš projekt na využívání dešťové vody pro zalévání školní zahrady a vzdělávání nejmladších spolužáků na téma Voda byl vybrán mezi 3 nejlepší, a tak jsme získali nejen finanční podporu 10 000,- Kč na jeho realizaci, ale také věcné dary od společnosti IKEA a možnost vyjet s ekotýmem na zajímavý výlet.

Díky peněžnímu daru (v rámci výzvy Měníme školu s IKEA) jsme mohli nakoupit velké nádrže a sběrače dešťové vody. Ty umístíme na školní zahradu.  Zjednoduší se nám tak péče o záhony rostlin, ale hlavně snížíme spotřebu pitné vody a tím i náklady školy.

Naším druhým cílem je naučit děti (i dospělé) vážit si vody, upozornit na možnosti šetření vodou v domácnostech a seznámit je s vodou jako s prostředím, kde žijí drobní živočichové a rostliny.

K tomu jsme rádi využili nabídku ke spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER a společně připravujeme program jejich tradiční jarní Procházky po Zemi, právě na téma Voda. Zábavné, soutěžní a tvořivé dopoledne u rybníka pod Bílou strání se uskuteční v sobotu 19. 5. a srdečně všechny zveme. Tato akce je opět podpořena i Zdravým městem Litoměřice.

Za Ekotým ZŠ Na Valech, Litoměřice Mgr. Lenka Čermáková