Obnova je skutečně kompletní. Nové budou přístřešky, veřejné osvětlení, staniční rozhlas a informační systém pro nevidomé. Před stanicí Čížkovice se nad potokem Modla rovněž staví nový železniční most, který nahradí už nevyhovující kamenný.

Práce na této části stavby začaly 20. října. V Chotěšově jim předcházel pyrotechnický průzkum, protože za 2. světové války bylo místní nádraží cílem leteckého náletu.