Zásadní okamžik. K novému roku přibydou v seznamu výkonů hrazených ze zdravotního pojištění nástroje pro úhradu mobilních hospiců. Ty dosud byly závislé na veřejných sbírkách, darech nadačních fondů a dotacích krajů a obcí.

„Vnímám to jako velký posun,“ říká ředitelka litoměřického hospice Sv. Štěpána Monika Marková.

Podle ní není spravedlivé, aby pacienti, kteří si celý život platili zdravotní pojištění, měli péči při umírání hrazenou jen ve zdravotnickém zařízení. „I nemocní s velmi závažnými symptomy mohou být doma. Pokud si to přejí a pokud je při komplikacích připraven někdo z týmu mobilního hospice do rodiny okamžitě vyrazit,“ dodává Marková.

Legislativní změna je dovršením pilotního programu, který ve spolupráci s VZP a ministerstvem zdravotnictví běžel poslední tři roky. „Projekt bude pokračovat do konce roku, některé mobilní hospice mají s VZP uzavřenou smlouvu dokonce ještě i na celý rok 2018,“ poznamenává mluvčí VZP Oldřich Tichý.

O tom, jakou formou a případně s kterými dalšími mobilními hospici bude VZP spolupracovat v roce 2018, se ještě bude jednat.

„Úhradová vyhláška vyšla ve sbírce zákonů teprve před několika dny, takže jde opravdu o čerstvou záležitost,“ dodává Tichý.

Do pilotního projektu s VZP se hospic Sv. Štěpána zapojil letos v květnu. Mobilní oddělení má přitom už od roku 2014. V jeho týmu je několik sestřiček, ošetřovatelů, sociální pracovník a lékař–paliatr. Ti doprovázejí pacienty u nich doma a pomáhají jim od bolesti nebo dušnosti a jiných příznaků těžkých nevyléčitelných onemocnění.

„Pojišťovny teď snad budou proplácet něco, co jsme s vlastními finančními prostředky už dělali,“ je spokojená Marková.

Podle ní VZP projekt vyhodnotila jako úspěšný, protože nemocní, kteří byli pro komplikace na poslední dva až tři dny svého života převáženi většinou na akutní nebo i superakutní lůžka do nemocnic, dokáží s podporou mobilního hospice dožít doma.

„U nás se to podařilo u 80 procent přijatých pacientů. A o kvalitě života, o kterou nám jde především, není v domácím prostředí pochyb,“ tvrdí Marková.

Návštěvu lékaře se specializací v paliativní medicíně klientům s onkologickým onemocněním nabízí také mobilní hospic Masarykovy nemocnice. Ústecké zařízení do pilotního programu VZP vstoupilo v říjnu. „Po letech jednání, kdy mobilní paliativní služby nebyly v sazebníku pojišťoven, je to obrovský průlom,“ vítá úpravu doktorka Dušánková z mobilního hospice v Ústí.

Jeho služby využívá ročně více než 100 pacientů v dojezdové vzdálenosti 30-35 kilometrů. Část z nich tvoří ti z onkologického nebo jiných oddělení Masarykovy nemocnice. Některým pacientům personál mobilního hospice doporučí, aby raději využili služeb lůžkového hospice. Vedle Litoměřic je v kraji už jen jeden, a to v Mostě. Ten mobilní paliativní služby nenabízí.