Shromáždění se za dodržení platných epidemiologických nařízení konalo u hlavního kříže.

Pro tuto příležitost byla přinesena i eucharistie pro ty, kteří chtěli a mohli přijmout, aby byla alespoň v tento den splněna podmínka pro získání plnomocných odpustků pro zemřelé.

Památka všech věrných zemřelých, či lidově Dušičky, je dnem, kdy se členové církve modlí za zemřelé. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Jako památku ji v roce 998 zavedl clunyjský opat Odilo. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a papež Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev.

Strážníci hlídkují na hřbitově v Litoměřicích
FOTO: Strážníci v Litoměřicích vyrazili na kontroly hřbitova. Jsou tu Dušičky