Dřevo na opravu, jež bylo svázáno do pěti vorů a máčeno 2,5 měsíce v Labi pod jezem v Českých Kopistech, se v pátek 9. srpna za doprovodu armádních člunů poplaví po řece směrem na litoměřické Lodní náměstí. Po vytažení z vody a očištění budou všechny kmeny v neděli 11. srpna přemístěny na Mírové náměstí.

Obyvatelé zde na vlastní oči uvidí původní metody opracování dřeva. Náročný postup se v dnešní době používá zcela výjimečně a pouze při opravách vzácných památek. Od 11. srpna do poloviny září se v oploceném areálu na Mírovém náměstí chopí práce tesaři.

V současné chvíli až do konce září probíhá také historický průzkum, jehož výsledek například ukáže, jak se krov v průběhu času měnil. Ještě další čtyři vory se máčí ve stojaté vodě záhořanského rybníka. Na vylovení si musí počkat přibližně do října.

K samotné opravě krovu dojde v příštím roce po dokonalém vyschnutí dřeva. Celý proces obnovy završí v roce 2021 kompletní výměna střešní krytiny. Budova radnice s Kalichem je unikát nejen v České republice, ale i v oblasti severně od Alp. Jde o zcela ojedinělou takto zajímavou dochovanou konstrukci.

Vyhlídková věž Kalich na Mírovém náměstí v LitoměřicíchZdroj: Deník/Karel Pech

Vyhlídková věž Kalich na Mírovém náměstí v Litoměřicích  Foto: Deník/Karel Pech

(ap)