„Jako zástupci kontrolního orgánu Městské nemocnice v Litoměřicích jsme nuceni konstatovat, že tento krok může vést k nerovným podmínkám či k zvýhodňování jednoho zdravotnického subjektu před druhým,“ prezentoval stanovisko dozorčí rady její předseda Radek Lončák po jednání, které se uskutečnilo ve středu 28. ledna.

Dozorčí rada vnímá, že regulační poplatky tvoří nezanedbatelnou část příjmu nemocnice. V loňském roce dosáhly třinácti milionů korun, které byly využity na zkvalitnění podpory poskytování zdravotní péče.

Podle vyjádření vedení nemocnice bude příjem za regulační poplatky používán v letošním roce ke stejným účelům. „Z těchto důvodů podporuje dozorčí rada, stejně jako vedení města Litoměřice, které je zřizovatelem tohoto zdravotnického zařízení, další výběr regulačních poplatků v litoměřické nemocnici, a to v souladu s platnými zákony České republiky,“ zdůraznil Radek Lončák.

Krajští zastupitelé ve středu zrušili od 1. února poplatky v krajských nemocnicích a dalších zdravotnických zařízení. Za položky na receptu se nebude platit ani v lékárnách krajských nemocnic.

„Jak je mimo jiné uvedeno v usnesení zastupitelstva kraje z 28. ledna, Ústecký kraj považuje hrazení regulačního poplatku za pacienty krajských zdravotnických zařízení za hospodárné a účelné nakládání s veřejnými prostředky, které je v souladu s prioritními zájmy a úkoly Ústeckého kraje,“ zdůvodnila včera v reakci pro Deník rozhodnutí krajského zastupitelstva tisková mluvčí Ústeckého kraje Veronika Kindlová.

Spoluautor: Eva Břeňová