„Obdrželi jsme od ministerstva zdůvodnění, proč jsme s žádostí neuspěli. Jednalo se o drobná administrativní pochybení, která odstraníme, a při vyhlášení další výzvy podáme novou žádost. Podání žádostí je však administrativně velice náročné a malé obce se starostou a jedním či dvěma pracovníky se do dotací z evropských fondů nebo výzev jednotlivých ministerstev raději nepouští. Administrativně nejjednodušší je získat dotaci z programů Ústeckého kraje,“ uvedl Milan Konfršt, starosta Hoštky.

Město Hoštka získalo loni dotaci od Ústeckého kraje na rozšíření mateřské školy a letos má již schválenou dotaci na veřejné osvětlení, jehož rekonstrukce ve dvou ulicích je vynucenou investicí při ukládání kabelových rozvodů do země. Základní a mateřská škola letos žádá o dotaci na rozvoj technického, jazykového a přírodovědného vzdělávání a informačních technologií. Rozpočet tohoto projektu včetně stavebních úprav a vybavení učeben je zhruba sedm milionů korun. Podle starosty by škola bez dotací mohla rozvíjet tyto oblasti jen ve velice omezené míře.

Hoštka zahájila loni z vlastních prostředků údržbu a obnovu památek a letos požádala o dotace na rekonstrukční a restaurátorské práce na třech sakrálních stavbách. Pomocí dotací hodlá rovněž snížit energetickou náročnost zdravotního střediska. Poslední podaná žádost o dotaci se týká nákupu kompostérů pro likvidaci biologicky rozložitelných odpadů a pořízení mobilního štěpkovače.