Jak zlepšit dopravu v historickém centru Litoměřic? Poradit by mohl průzkum dopravního chování, který právě probíhá přímo v ulicích. Za úkol má posbírat informace pro vylepšení dopravní koncepce ve městě.

Jednou z částí průzkumu je pozorování intenzity dopravy v srdci města. V ulicích jsou od pátku automatické sčítače, které podrobně prozkoumají každé projíždějící vozidlo. Zařízení zaznamená směr jízdy, rychlost, délku, kategorii i odstup od předchozího vozidla v sekundách včetně času průjezdu. Dovede změřit rychlost od 3 do 250 kilometrů v hodině a díky svým rozměrům by nemělo řidiče nijak ovlivnit.

„Sčítače se nejčastěji umísťují na sloupky dopravních značek. Dopravu prověřují v ulicích Lidická, Michalská, Velká Dominikánská, Dlouhá, Mostecká a Jarošova,“ popisuje projektový manažer udržitelné dopravy Zdeněk Zabilanský z litoměřické radnice.

Sčítací zařízení budou zkoumat dopravní vytíženost až do 20. října, výsledky průzkumu pak příští rok poslouží k vytvoření nového modelu, který pomůže s organizací dopravy.

Názory Litoměřičanů na dopravu v centru města jsou různorodé, případné snížení její intenzity by ale uvítala většina.

„Nemáme náměstí, ale obří parkoviště a hučící křižovatku v jednom,“ říká Litoměřičan Lukáš Novotný. „Pokus s pěší zónou byl podle mého povedený, a kdyby výsledky dopravního průzkumu vedly k omezení počtu aut na náměstí, ať už stojících nebo projíždějících, bylo by to super,“ dodává.

DOTAZNÍKY DO RODIN

Součástí dopravního průzkumu ve městě je i oslovení téměř tisícovky náhodně vybraných domácností. Ty se zapojí do výzkumu odevzdáním dotazníku spokojenosti s dopravou ve městě a zapisováním všech svých cest do cestovního deníku.

„Otázky v dotazníku se budou týkat každodenního dopravního chování, třeba jaké dopravní prostředky rodina volí, jak daleko dojíždí do práce nebo jak vnímá situaci s parkováním,“ upřesňuje starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Výsledky průzkumu by měly dopravu ve městě pomoci zkorigovat tak, aby odpovídala potřebám lidí, zlepšila kvalitu žití ve městě a byla zároveň šetrná k životnímu prostředí.