Nové Kopisty – Terezín, Klapý – Křesín (ujetý svah), Lovečkovice – Malé Březno, III/24712 Keblice – Terezín (Nové Kopisty), okružní křižovatka Terezín – Bohušovice n. O., II/608 na Oleško – Libotenice, křižovatka II/240 Polepy – Lounky,  Žalhostice – Píšťany,  II/247 Chotěšov – II/246, Dolní Encovany – Křešice, křižovatka II/247 Prosmyky – přístav, 

Žalhostice - Velké Žernoseky, křižovatka II/608 do Libotenic – křižovatka III/24058 Libotenice, uzavřeny jsou Počeplice,  Mlékojedy – II/247 k + 1/15, křižovatka II/608 Terezín – křižovatka II/261 Litoměřice, Libochovany – Církvice, Terezín – Bohušovice n. O., křižovatka  II/608 u památníku Terezín –  České Kopisty, okružní křižovatka I/15 Terezínská – III/2474 Hrdly,

křižovatka II/608 Terezín - Lovosice okružní křižovatka III/00817, křižovatka III/26119 na Hněvice – hranice se Středočeským krajem, křižovatka I/15 u Lovochemie – Lovosice,  II/240 Polepy - Křešice - křiž. I/15 Litoměřice, Štětí Pobřežní ulice

Pokud máte nějaké informace k dopravě, můžete je ostatním poskytnout v diskuzi níže.


POVODŇOVÁ KONTA: KAM POSÍLAT PŘÍSPĚVKY

ADRA: DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391.

Armáda spásy v ČR:  DMS ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž AS obdrží 27 Kč), nebo na účet 475335453/0300, variabilní symbol 222.

Člověk v tísni: SOS Povodně 2013 má číslo – 72027202/0300, je možné zasílat i DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87 777.

Český červený kříž: DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto 222885/5500, VS 111.

Diakonie Českobratrské církve evangelické: povodňové konto – 3596666359/0800, variabilní symbol 2013, dárcovská DMS má tvar DMS POMOCPOVODNE a zasílá se na tel. číslo 87 777.

Charita ČR: DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto 11998822/0800, variabilní symbol 906. Příspěvky lze posílat také na dárcovské konto 88444422/0800, VS  906.

Město Štětí: Město Štětí, zasažené povodní v minulých dnech, zřídilo speciální povodňové konto na pomoc lidem zatopených ve Štětí, Počeplicích a Hněvicích. Dárci na něj mohou posílat jakoukoliv finanční pomoc. Zároveň město žádá dárce, kteří mohou poskytnout dezinfekční, úklidové a další prostředky potřebné k likvidaci povodňových škod, tyto pomůcky nosit do areálu Štětských komunálních služeb. Číslo povodňového konta: 3293809359/0800

Škola Křešice: Číslo účtu pro finanční pomoc pro ZŠ a MŠ: 3100277/0100, zpráva pro příjemce: dar ZŠ