Současně s tímto krokem přešlo i zázemí a personál, bohužel ve velmi špatném stavu. Místo potřebných 26 řidičů jich TD Bus předal pouze 17. DSÚK i kraj proto spustili náborovou kampaň s cílem nabrat další řidiče. Do poloviny ledna se podařilo doplnit stav na 21 využitelných řidičů.

Kontaktním místem pro zájemce o práci v autobusové dopravě v DSÚK je personální oddělení organizace na kontaktu mob.: 774 082 236, e-mail khutoryanska.a@ds-uk.cz