To je nelehký úkol, který dlouhodobě řeší v Roudnici nad Labem. Nyní se chýlí k závěru několik záležitostí týkajících se dopravy.

Rada města zamítla zjednosměrnění Riegrovy ulice z důvodu možných komplikací při zimní údržbě, v řešení jsou i další místa.

„Dopravní komise doporučila zrušení retardérů v Chelčického ulici a ponechání nejvyšší povolené rychlosti 30 km/h se zvýšenou kontrolou dodržování městskou policií,“ informoval mediální zástupce města Tomáš Pokorný.

Společnost Meva, která zde prahy vybudovala na vlastní náklady a s řádným povolením, se však obává o bezpečnost svých pracovníků a trvá na zachování retardérů. Rada města proto odstranění prahů zamítla.

Průjezd Bezděkovem by mělo naopak urychlit opatření v Prokopově ulici, kde auta kličkují mezi zaparkovanými vozy. Tuto situaci má vyřešit zákaz stání u vjezdu do ulice Na Hradčanech.

Dalším problémem je snaha obchodních řetězců Billa a Lidl zpoplatnit parkování před jejich supermarkety. Obě parkoviště se nacházejí v lokalitách s nedostatečným počtem odstavných míst a jsou hojně využívána. Město proto zkoumá smlouvy uzavřené s oběma společnostmi před výstavbou prodejen.

Za občany se radní postavili také v případě žádosti o vybudování autobusové zastávky u urologické ordinace v Kratochvílově ulici. Její vybudování je v jednání.