Z toho důvodu bude vyznačena objízdná trasa dočasným dopravním značením po silnici č. II/247 a III/00817, dále bude vedena po silnici č. I/15 s výjezdem a nájezdem na dálnici D8 - Exit 48.

Lze očekávat v dané době zvýšenou hustotu provozu na kruhovém objezdu silnice I/15 u Exitu 48.