V současné době je pacient hospitalizovaný na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Potvrdil to Jindřich Vinkler, ředitel Centra sociální pomoci, pod které domov spadá.

„Ve středu 25. března nám Krajská hygienická stanice sdělila, že náš klient, toho času v péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, byl pozitivně testován na přítomnost COVID-19,“ uvedl Vinkler s tím, že u tohoto muže se jednalo už o druhý test. Ten první, provedený v minulém týdnu, byl negativní. Současně ředitel obdržel také zprávu, že pozitivní test na přítomnost COVID-19 vyšel také jednomu ze zaměstnanců Domova U Trati.

„Jde o zaměstnance, který byl od 12. března v domácí karanténě, a tudíž od tohoto data nebyl přítomen na zařízení,“ upřesnil Vinkler.

V péči ústecké nemocnice jsou i další dva senioři žijící v Domově U Trati. Jeden z nich byl opakovaně testován s negativním výsledkem a u druhého se na výsledek čeká. „Žádný z klientů ani zaměstnanců, kteří jsou momentálně v zařízení, nevykazuje žádné příznaky onemocnění COVID-19. Preventivně však necháváme ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí postupně všechny klienty i personál testovat,“ nastínil Vinkler.

Celé zařízení domova pro seniory je nyní v karanténě a řídí se pokyny krizového štábu a krizovým plánem. Zaměstnanci se do domova na nezbytně nutnou dobu nastěhovali a poskytují klientům klasickou péči.

Mimořádná opatření přijala kvůli tomuto případu také nemocnice v Litoměřicích. Senior byl totiž ještě před převozem do ústecké nemocnice hospitalizovaný na tamním interním oddělení. Kromě něj skončila s podezřením na onemocnění COVID-19 na oddělení ještě další žena.

Mluvčí litoměřické nemocnice Naděžda Křečková přiblížila, že se jedná o ženu a muže ve věku 76 a 85 let, kteří byli na interně hospitalizováni v minulém týdnu. V prvním případě pro dechové obtíže a ve druhém kvůli několik hodin trvajícímu horečnatému stavu a dušnosti. „Oba pacienti byli v okamžiku podezření na nákazu COVID–19 přeloženi na infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. V obou případech byla pozitivita testu na koronavirus litoměřické nemocnici zpětně sdělena telefonicky,“ uvedla Křečková.

V návaznosti na potvrzení koronavirové nákazy těchto pacientů dojde podle mluvčí litoměřické nemocnice k provedení testů u všech zjištěných osob, které byly s nakaženými v kontaktu. „A to jak u ošetřujícího personálu, tak u pacientů, u nichž nelze kontakt vyloučit. Ve spolupráci s územním pracovištěm krajské hygienické stanice mohou být tato opatření ještě rozšířena,“ doplnila Křečková.

Zároveň připomněla, že u obou pacientů, stejně jako u všech osob hospitalizovaných v nemocnici, se dodržovaly veškeré hygienicko-epidemiologické normy a nařízení. „Po dobu jejich hospitalizace bylo rovněž postupováno v souladu s nařízeními a algoritmy vydanými ministerstvem zdravotnictví,“ dodala mluvčí litoměřické nemocnice.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in