Ředitel Diakonie v Krabčicích Aleš Gabrysz uvedl, že karanténa se týká všech 92 současných klientů domova a také 44 zaměstnanců.

„Provedli jsme plošné preventivní testování všech zaměstnanců, kteří se rozhodli do karantény vstoupit. U dvou z nich výsledky prokázaly pozitivní nález nemoci Covid-19 a u dalších dvou byl výsledek nejednoznačný,“ informoval Gabrysz s tím, že po konzultaci s hygieniky byli všichni čtyři posláni do domácí karantény a čekají na výsledky druhých kontrolních testů.

„Nikdo z nich zatím nemá žádné příznaky nemoci. Mezi ostatními zaměstnanci ani klienty domova se zatím koronavirové onemocnění nevyskytlo,“ potvrdil ředitel a doplnil, že preventivní testování je jednoznačně smysluplné.

„Doporučil bych tento postup co nejdříve provést u všech podobných zařízení, kde je to aspoň trochu možné. Nákaza může přijít i tam, kde stejně jako u nás nebyla zanedbána žádná z preventivních opatření vlády či hygieny,“ je přesvědčený Gabrysz.

Zaměstnanci, kteří v domově zůstali, bydlí v provizorních podmínkách ve stavebních buňkách, ale i přesto podle Gabrysze neobvyklou situaci všichni zvládají.

„Po šesti dnech je nálada i atmosféra je dobrá. Vše si sedlo,“ zhodnotil včera první dny dobrovolné izolace. Ochranných pomůcek, včetně štítů nebo obleků mají zatím v domově dostatek. Dobrovolníci jim také věnovali šité roušky s nanovláknem. „Uvítali bychom však nějaké volnočasové pomůcky, například hry, které by klientům i zaměstnancům ten čas tady ukrátily,“ požádal ředitel. Lidé mohou krabčické Diakonii pomoci také finančním darem na transparentní účet. Zařízení díky příspěvkům může hradit náklady vzniklé s provozem karantény.

Od minulé soboty zůstali v zařízení v dobrovolné izolaci také zaměstnanci Domova sociální péče na Skalici u Litoměřic, který je určený pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Jindřich Vinkler, ředitel Centra sociální pomoci, pod které domov na Skalici spadá, uvedl, že karanténa byla vyhlášena na základě oboustranné dohody zaměstnanců s vedením organizace.

„Důvodem jsou rizika spojená s možným přenosem nákazy novým typem koronaviru,“ oznámil Vinkler a upozornil, že karanténa není vyhlášena na základě potvrzené přítomnosti nemoci Covid-19 u klientů či zaměstnanců domova.

„Personálu patří velké uznání a poděkování, neboť na několik dnů opustili vlastní rodiny a domovy a zcela se přestěhovali do zařízení, aby ochránili klienty a eliminovali rizika spojená s každodenním docházením do zaměstnání a možného zavlečení nákazy do zařízení,“ dodal Vinkler.