Kolem roku 1057 zde kníže Spytihněv II. založil kapitulu sv. Štěpána. Jedná se o krásné místo plné historie. Součástí zástavby je i dům seniorů, který spravuje litoměřická charita. „Máme tady kapli, ale samozřejmě nikoho k víře nenutíme. Součástí našeho domova je třeba i solná jeskyně nebo kavárna,“ vyjmenovává zdejší bonusy ředitelka charity Karolina Wankovská a dodává, že součástí zdejších služeb je i paliativní lékař. „Takových je v republice jen poskrovnu a my se snažíme našim klientům, pokud u nás chtějí zůstat až do konce svých dnů, zajistit maximální možnou péči. To zahrnuje i tlumení extrémních bolestí a silné léky a jejich podávání může poskytnout jen lékař specialista,“ vysvětlila Wankovská.

Zdejší domov nabízí pobytovou službu pro seniory, která pokrývá 24 hodin denně. Zajišťuje ji tým profesionálních pracovníků. Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby, zejména kvůli věku, úbytku sil, zhoršenému zdravotnímu stavu a nepříznivé sociální situaci, přičemž péče rodiny a jiných sociálních služeb nepokrývá jejich potřeby. „Ovšem máme plný stav a vývoj demografické situace ukazuje, že populace stárne a Česko se bude čím dál více potýkat s otázkou, jak se nejlépe o seniory postarat," predikovala chmurnou budoucnost ředitelka Charity.