„Jde o domácnosti, které se rozhodly zapojit do aukce plynu a elektřiny a odevzdaly včas potřebné podklady, jejichž sběr probíhal na konci června a v červenci," uvedl tajemník městského úřadu Karel Chovanec.

Aukce se Litoměřičtí zúčastnili společně s dalšími zhruba 160 domácnostmi a podnikateli z jiných měst a obcí.

„Společným postupem jsme pro ně dosáhli úspor v souhrnné výši 28,61%, což lze označit za úspěch,"  informovala Linda Fialová, obchodní manažerka společnosti eCENTRE, jež aukci zprostředkovala. Úspora pro každého z nich je však rozdílná, protože každá jednotka  vykazuje  jinou spotřebu.

Litoměřičané, kteří se k srpnové aukci chtěli připojit, ale nestihli odevzdat včas podklady, byli zahrnuti do aukce, jež proběhne na konci září, případně v říjnu.  Celkem jde o dalších zhruba 120 domácností nebo podnikatelských subjektů.

Eva Břeňová