Jízdárna je jedním ze čtyř objektů, které tu opravují v rámci projektu Integrovaného operačního programu s názvem Terezín projekt oživení historických památek. Evropská dotace na celý tento projekt dosahuje téměř 425 milionů korun, státní rozpočet se podílí 74,9 milionu Kč.

„Bude to sloužit opět jako jízdárna. Bude tu výcvik koní, minoritně bude možné objekt využívat i k jiným, kulturním a sportovním účelům. Budou tady koncerty a podobně," řekl zástupce ředitele sdružení Terezín město změny Robert Czetmayer.

Na možnost kulturních akcí upozornila také starostka Terezína Růžena Čechová. „Hala má skvělou akustiku. Budou tu pěkné koncerty. Máme připraveny desky, které zakryjí jezdeckou část haly. K dispozici tak bude celá plocha," uvedla starostka, která neskrývala nadšení nad dalším zrekonstruovaným historickým objektem. „Musím vzpomenout na pana Alexandra Vondru, který nám moc pomohl," dodala starostka Terezína.

V příštím roce se budou rekonstruovat dělostřelecká kasárna, Czetmayer řekl, že tato rekonstrukce bude stavebně ze všech nejnáročnější.

„Město Terezín v posledních letech skutečně ožívá. Je dobře, že se podařilo tuto unikátní budovu vrátit lidem a jejímu původnímu účelu," doplnila Jana Ryšánková, členka správní rady sdružení Terezín město změny.

JÍZDÁRNA. Nová chlouba Terezína bude znovu sloužit svému původnímu účelu. V minulosti tu byly garáže a opravna vojenských nákladních vozidel. Poté budova deset let chátrala.

Budova jízdárny byla postavena v letech 1861 až 1862, sloužila k výcviku jízdy na koni. Ve druhé polovině minulého století byla budova upravena jako servisní dílna vojenských nákladních aut. „Chceme jezdectví v Terezíně dostat na poněkud vyšší úroveň a využívat to jak pro veřejnost, tak klasicky komerčně," dodal Robert Czetmayer k budoucnosti jízdárny. Zvažuje se například pořádání jezdeckých výletů po pevnostním městečku, respektive po jeho zelených částech. Nacházejí se především v části tvořené opevněním.

Czetmayer upozornil na to, že objekt je ojedinělý díky konstrukci krovu. „Takové kroví v České republice v žádné jízdárně není. Jedinečné je způsobem poskládání," podotkl. Většina trámoví je původní. Zajímavé jsou i erby na stěnách budovy. O těch před rekonstrukcí nikdo nevěděl. „Objevili je až při škrábání stěn. Nechali jsme je restaurovat a jsou zachovány," dodala Růžena Čechová.

Pevnost Terezín byla založena roku 1780 Josefem II. na obranu proti Prusům. Je vrcholem pevnostního stavitelství bastionového typu. Pevnost Terezín je na seznamu českých památek, které mají být v budoucnu nominovány na zápis na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO.