Od 6. ledna základna s automobilem, záchranářem a řidičem slouží obyvatelům města a přilehlých obcí, z nichž některé jsou v zimním období složitě dostupné a dojezdový čas k pacientům se tak prodlužuje.

Včera se v areálu úštěcké stanice Záchranného hasičského sboru, kde bylo po rekonstrukci garáže vytvořeno pro základnu zázemí, uskutečnilo slavnostní zahájení provozu. „Jsem rád, že se podařilo společnými silami záměr úspěšně realizovat. Město Úštěk je významným sídlem v našem kraji, v létě se v něm počet lidí výrazně zvýší o rekreanty, protíná ho frekventovaná silnice a záchranná služba, zdravotnická i hasičská je tu třeba. Na druhou stranu si přeji, aby těch záchranných výjezdů bylo co nejméně, aby se sanita vypravovala spíš k těm klasickým zdravotním potížím," uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Rekonstrukce objektu si vyžádala náklady ve výši 1,6 milionu korun, Ústecký kraj na ni uvolnil 700 tisíc korun. „Naše město se dohodlo se Zdravotnickou záchrannou službou, že zbylá část bude splacena do tří let formou zvýšeného nájmu. Pak se nastaví standardní nájem necelých 40 tisíc korun ročně," prozradil starosta Pavel Kundrát.

Potřebnost základny potvrdil i Radek Černý, starosta sousedních Lovečkovic, které jsou se svými horskými osadami v zimě těžko dostupné. „Na silnici z Úštěku přes Lovečkovice do Velkého Března jsou často nehody. Nedávno jsme oživovali našeho zaměstnance při srdeční slabosti. Sanita přijela po zavolání za 22 minut, a to si myslím, že byla dost rychlá. Nyní ji budeme mít téměř na dosah."

„Úštěcko a Klíny u Litvínova byla poslední místa, která nám chyběla k plošnému pokrytí výjezdovými základnami. K dnešku máme 21 pozemních základen a jednu leteckou. Úštěcko jsme až dosud obsluhovali ze severu základnou z České Kamenice a z jihu z Litoměřic. To jsou vzdálenosti přesahující 20 kilometrů, proto do některých míst byl dojezd na hranici 20 minut. Z úštěcké základny se čas zkrátí až o polovinu," vysvětlil ředitel Ilja Deyl.

Základna má garáž pro vozidlo a zázemí jak pro záchranáře, tak pro řidiče. „Sloužím v Úštěku s řidičem Stanislavem Kubíčkem první dvanáctihodinovou směnu a podle rozpisu služeb se tu budeme střídat se svými kolegy z litoměřického stanoviště. Každá posádka tu absolvuje čtyři služby v měsíci. Začínáme v 7 hodin ráno a končíme v 19 hodin. Vracíme se na základnu do Litoměřic, kde se střídáme s kolegy," prozradila Petra Jelenová, která pracuje na pozici záchranáře osm let.