Místní Camphill a pozemky Svobodného statku na soutoku ožívají činnostmi tradiční mezinárodní dobrovolnické pomoci. První dvoutýdenní turnus workcampu, jehož spolupořadatelem je nezisková organizace INEX-SDA, tvoří devět dobrovolníků z Francie, Turecka, Mexika, Vietnamu, Španělska i České republiky.

„Věk na kempech nehraje roli, tentokrát jsou tu lidé od 18 do 40 let, umějí vzít za práci a po ní se dobře baví. V prvních dnech jsme si povídali o pedagogice, o víkendu navštívíme Památník Terezín a vystoupíme na Říp. Čeká nás povídání o různých formách zemědělství, včetně organického a biodynamického zemědělství, o životě ve společnosti a o sociální problematice,“ uvedla vedoucí workcempu Dominika Imrichová.

Její kolegyně Barbora Kardová nás zavedla na pole, kde studentky Laura ze Španělska a Trang z Vietnamu sklízely cibuli. „Jedna studuje průmyslové inženýrství, druhá zemědělskou ekonomii a vůně cibule jim rozhodně nevadí. Podobně berou práci i dvě studenty z Turecka, které dnes v sále Camphillu loupou česnek ke zpracování na pastu. Dobrovolníci pracují každý všední den šest hodin, o víkendu mají volno. Dívky budou v pondělí plít pole a spolu s mužskou částí kempu vyčistí krajinotvorné remízky,“ doplnila kolegyni druhá vedoucí Barbora.

Dobrovolníci jsou na farmě vítaní, pomáhají pracovníkům při sezonních pracích, které horko těžko stíhají. „Učí se pracovat manuálně, poznávají nové věci, společně žijí v přátelském a respektujícím prostředí s majoritní společností, které nabízí službu Chráněného bydlení a provozuje Centrum denních služeb,“ vysvětlila agronomka statku Kateřina Šimková.

Farma má vlastní e-shop a zásobuje zákazníky bedýnkovým systémem, část zeleniny z biopěstování vyváží do Saska. Po třech letech si získala na 300 příznivců, kteří mají dodávky zeleniny předplacené. Každý měsíc mají možnost během dnů otevřených dveří statek navštívit a seznámit se s prostředím, ve kterém se zelenina pěstuje.