Ve spolupráci s neziskovou organizací INEX-SDA budou mít dobrovolníci možnost podílet se na chodu Camphillu, zejména prací na farmě, kterou spolek provozuje. Dobrovolníci budou ve všední dny pracovat šest hodin denně na polích, kde budou především plít a sklízet zeleninu. Víkendy budou mít volné.

Spolu s nimi se projektu účastní dva campleadři - vedoucí, také dobrovolníci, kteří budou zajišťovat hladký průběh celého projektu a komunikaci mezi dobrovolníky a partnerskou organizací. Tou je spolek Camphill na soutoku.

Tak se pracovalo v Camphillu loni: